Våra fastigheter

N:a Ringvägen 27 B,C (Cykeln 12)

Kvm : 161
Antal lägenheter: 2
Antal lokaler: 3

N:a Ringvägen 25 (Cykeln 13)

Kvm: 345
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: 1

N:a Ringvägen 25 (Cykeln 13)

Kvm: 345
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: 1

N:a Ringvägen 27 A (Cykeln 12)

Kvm: 340
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: 2

Säbråvägen 41 A-C (Haren 17)

Kvm: 300
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: -

Säbråvägen 16 (Granen 19)

Kvm: 297
Antal lägenheter: 5
Antal lokaler: 1

Villavägen 26 (Sländan 41)

Kvm: 300
Antal lägenheter: 3
Antal lokaler: 1

Idrottsvägen 3 (Cykeln 3)

Kvm: 345
Antal lägenheter: 6
Antal lokaler: 2

Tallvägen 6 (Tallen 1)

Kvm: 336
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: 2

Klubbgränd 6 (Bollen 8)

Kvm: 387
Antal lägenheter: 5
Antal lokaler: 3

Sköldgatan 8 A-F (Vändkretsen 7)

Kvm: 376
Antal lägenheter: 6
Antal lokaler: -

Allévägen 2 (Lövkojan 12)

Kvm: 389
Antal lägenheter:4
Antal lokaler: 2

Ådalsvägen 1 (Furan 7)

Kvm: 584
Antal lägenheter: 6
Antal lokaler: 3

Sa. Strömsborgsg. 9 A-D (Skytten 3)

Kvm: 346
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: 3

Fiskekroken 14 A-D (Merkurius 2)

Kvm: 344
Antal lägenheter: 4
Antal lokaler: -